Omyl o psím vidění

Vidí pes černobíle? Ano, odpoví drtivá většina se zavilým přesvědčením, že se nemýlí. Ale ona se mýlí…

dog_eye

Dříve panovalo přesvědčení, že černobíle vidí všechna zvířata na Zemi. Jako kdyby měl jen člověk právo na barvy. Toto samolibství však naštěstí ustoupilo do pozadí a již mnoho let je dokázané, že určité barevné spektrum nemají pouze lidé. Přesto, že pravda vyšla najevo, se stále najdou tací, kteří ohnivě brání myšlenku, že žádný pes nikdy nerozlišil jinou barvu než černou a bílou. Objevila jsem článek, kde je vše skvěle vysvětleno a tak vám jej předkládám, abyste i vy, kteří stále nevěříte, přestali pochybovat ;-) .

pes

Jdeme na to :-)

Psi vidí barevně, ale jinak než člověk. V oku jsou dva typy buněk schopných vnímat světlo - tyčinky a čípky. Zatímco tyčinky potřebují méně světla, ale vidí pouze černobíle, čípky jsou sice na světlo náročnější, zato dokáží vnímat i barvy. V lidském oku jsou tři typy čípků (pro modrou, zelenou a červenou barvu), které dohromady skládají barevný obraz tak, jak jsme zvyklí. Psi však mají pouze dva druhy čípků, a jejich vidění je proto podobné jako u lidí trpících zvláštním druhem barvosleposti - nerozlišují zelenou a červenou barvu. V jimi vnímaném světě převládají různé odstíny modré, žluté a šedé.

Psí zrak je od lidského odlišný i v jiných aspektech. Je to pochopitelné, protože se jedná o šelmy, které mají jiné potřeby (lov pohyblivé kořisti) než primáti (orientace v prostoru, barevné rozlišení potravy). Psi mají proti člověku v sítnici větší poměr tyčinek k čípkům. Barevné vidění u nich proto není tak vyvinuté, zato mnohem lépe vidí za šera. Za sítnicí mají navíc zvláštní reflexní vrstvu (tapetum lucidum), která odráží světlo zpátky a zvyšuje tak jeho využití. Tato vrstva je obzvlášť silně vyvinuta např. u koček - proto jim oči ve tmě svítí.

Ve srovnání s člověkem mají psi menší ostrost vidění, zato výborně vnímají pohyb. Jednotlivá plemena se liší vzájemným postavením očí, které určuje šířku zorného úhlu a schopnost prostorového vidění (to vyžaduje překryv zorných polí obou očí). Obecně platí, že psi svým zrakem obsáhnou větší část svého okolí než člověk.

Nesmíme zapomínat, že zrak není pro psa nejdůležitějším smyslem. Většinu informací o světě získává pomocí nesmírně citlivého čichu.

zdroj: http://www.celysvet.cz/

boxer


Líbí se ti tento článek? Přidej ho na Top Články
 

Leave a Reply

Comments are closed.