Archive for the ‘Texty oblíbených písní’ Category

Kate Alexa - In your eyes

Kate Alexa - In your eyes

brokenbeautiful

Here we are
With time standing still
Can we make it last

Now we’re on the edge
And that’s how it feels
Both of us are falling fest

It’s in your eyes
All the reasons why
I couldn’t walk away if I tried
These words can’t be disguised
For all this time
I’ve been waiting for the look
You giving me tonight
Now I’m blinded by the love
That’s in your eyes

What we have
Is to good to miss
It’s a connection
We can’t ignore

Now we come together
One moment lets forever
With just one kiss
Both of us are wanting more

It’s in your eyes
All the reasons why
I couldn’t walk away if I tried
These words can’t be disguised
For all this time
I’ve been waiting for the look
You giving me tonight
And now I’m blinded by the love
That’s in your eyes

Nobody knows (nobody knows)
Nobody knows
What’s gonna happen
Tomorrow
Lets make it last

It’s in your eyes

It’s in your eyes
All the reasons why
I couldn’t walk away if I tried
These words can’t be disguised
For all this time
I’ve been waiting for the look
You giving me tonight
And now I’m blinded by the love
That’s in your eyes

And now I’m blinded by the love
That’s in your eyes
In your eyes

——————————————————

Kate Alexa - Ve tvých očích

Jsme tady

S časem, co nám zbývá

Můžeme zajistit, aby to přetrvalo?

Teď jsme nedočkaví

A tak to cítíme

Oba pevně padáme

Je to ve tvých očích

Všechny důvody proč

Jsem nemohla odejít, i když jsem to zkusila

Ta slova nemohou být skryta

Ačkoliv tentokrát

Jsem na ten pohled čekala

Věnuješ mi ho dnes večer

Teď jsem oslepena láskou

Která je ve tvých očích

Co máme

Je příliš dobré, než abychom to ztratili

Je to spojení

Které nemůžeme ignorovat

Teď jdeme spolu

Jeden moment

S jediným polibkem

Oba očekáváme víc

Je to ve tvých očích

Všechny důvody proč

Jsem nemohla odejít, i když jsem to zkusila

Ta slova nemohou být skryta

Ačkoliv tentokrát

jsem na ten pohled čekala

Věnuješ mi ho dnes večer

A teď jsem oslepena láskou

Která je ve tvých očích

Nikdo neví (nikdo neví)

Nikdo neví

Co se stane

Zítra

Zařiďme, ať to přetrvá

Je to ve tvých očích

Je to ve tvých očích

Všechny důvody proč

Jsem nemohla odejít, i když jsem to zkusila

Ta slova nemohou být skryta

Ačkoliv tentokrát

jsem na ten pohled čekala

Věnuješ mi ho dnes večer

A teď jsem oslepena láskou

Která je ve tvých očích

A teď jsem oslepena láskou

Která je ve tvých očích

Ve tvých očích

(přeložila jsem já s pomocí mé velmi dobré přítelkyně Fakt super)

 

Kate Alexa - You’re Everything

Kate Alexa - You’re Everything

h2o_cover

Right from the day, I saw your face, and it all just felt so right.
And when I look back, I see the smile, you gave to me that night.
You are the gate right to my heart.
I wanna live like this forever and ever.

You’re everything good to me
You make me free
You’re everything I’ll ever need
You’re all I dream
You’re everything
You make me complete
And now I can fly above the ground
Cause you’re everything, you’re everything.

Oooh yeah…

Its finaly clear now that your here, I’ve lost all that I fear.
I’ll always embrace this fantasy place, this all just feels so real.
Under the sun, under the rain, just as long as I’m with you, with you…

You’re everything good to me
You make me free
You’re everything I’ll ever need
You’re all I dream
You’re everything
You make me complete
And now I can fly above the ground
Cause you’re everything, you’re everything..

Not a lonly day goes by
With you right here by my side
You give me the strength
I can do anything, anything
When you are here
My mind is weak

You’re everything good to me
You make me free
You’re everything I’ll ever need
You’re all I dream
You’re everything
You make me complete
And now I can fly above the ground
Cause you’re everything, you’re everything…

You’re everything

——————————————————————-

Kate Alexa - Jsi všechno

Právě od toho dne, kdy jsem viděla tvou tvář a všechno se zdálo být tak správné.

A když se ohlédnu zpět, vidím úsměv, který jsi mi dal té noci.

Jsi brána přímo do mého srdce.

Chci takhle žít navěky věků.

Jsi pro mě vším dobrým

Osvobozuješ mě

Jsi všechno, co kdy budu potřebovat

Jsi vše, o čem sním

Jsi všechno

Doplňuješ mě

A teď můžu létat nad zemí

Protože ty jsi všechno, jsi všechno.

Oooh ano…

Konečně když jsi tady, je jasné, že jsem ztratila všechno, čeho se bojím.

Vždy uvítám to snové místo, kde je vše tak skutečné.

Na slunci, v dešti, prostě dokud jsem s tebou, s tebou…

Jsi pro mě vším dobrým

Osvobozuješ mě

Jsi všechno, co kdy budu potřebovat

Jsi vše, o čem sním

Jsi všechno

Doplňuješ mě

A teď můžu létat nad zemí

Protože ty jsi všechno, jsi všechno.

Není osamělého dne

Právě tady s tebou po mém boku

Dodáváš mi sílu

Můžu dělat cokoliv

Když jsi tady

Má mysl je oslabená

Jsi pro mě vším dobrým

Osvobozuješ mě

Jsi všechno, co kdy budu potřebovat

Jsi vše, o čem sním

Jsi všechno

Doplňuješ mě

A teď můžu létat nad zemí

Protože ty jsi všechno, jsi všechno.

Ty jsi všechno

(přeložila jsem já s pomocí mé velmi dobré přítelkyně Fakt super)

 

Kate Alexa - Feel It Too

Kate Alexa - Feel It Too

h2o_cover

I don’t know why,
You like to make me cry,
You don’t know how I feel,
When she comes into sight,

She likes to talk to you,
She wants more from you,
Don’t pretend you don’t have a clue,
What she’s trying to do…..

I wanna run over you,
So you feel it too,
I wanna jump up and down,
I wanna scream and shout,
I’m not about to lose,
I’m gonna turn it around on you,
So you can feel it to.

A-aya-a-ay.

So you like to play,
Well I’m so in the game,
But you can’t lie to my face,

Don’t give me reasons why,
She’s still in your life,
I see,
You light up when she calls out your name….

I wanna run over you,
So you feel it too,
I wanna jump up and down,
I wanna scream and shout,
I’m not about to lose,
I’m gonna turn it around on you,
So you can feel it to….

So you can feel it to….

Woah…..

(I know I)

I wanna run over you,
So you feel it too,
I wanna jump up and down,
I wanna scream and shout,
I’m not about to lose,
I’m gonna turn it around on you,
So you can feel it to.

A-aya-a-ay.
A-aya-a-ay.

I’m gonna turn it around on you,
So you can feel it to.

———————————————

Kate Alexa - Pociť to také

Nevím proč

Máš tak rád, když mě rozpláčeš,

Nevíš, jak se cítím,

Když se objeví v dohledu.

Ráda s tebou mluví,

Chce od tebe víc,

Nepředstírej, že nemáš ponětí,

O co se pokouší…

Chci se přes tebe přenést,

Abys to taky pocítil,

Chci skákat nahoru a dolů,

Chci křičet a řvát,

Nemám co ztratit,

Obrátím to proti tobě,

Abys to taky pocítil.

A-aya-a-ay.

Takže si chceš hrát,

Nuže - jsem ve hře,

Ale nelži mi do očí.

Neudávej mi důvody, proč

Je stále ve tvém životě,

Vidím,

Že se rozzáříš, když zavolá tvoje jméno…

Chci se přes tebe přenést,

Abys to taky pocítil,

Chci skákat nahoru a dolů,

Chci křičet a řvát,

Nemám co ztratit,

Obrátím to proti tobě,

Abys to taky pocítil…

Aby to taky pocítil…

Woah…

(Vím, já)

Chci se přes tebe přenést,

Abys to taky pocítil,

Chci skákat nahoru a dolů,

Chci křičet a řvát,

Nemám co ztratit,

Obrátím to proti tobě,

Abys to taky pocítil.

A-aya-a-ay

A-aya-a-ay

Obrátím to proti tobě,

Abys to taky pocítil.

(přeložila jsem já s pomocí mé velmi dobré přítelkyně Fakt super)

 

Kate Alexa - Way to the top

Kate Alexa - Way to the top

h2o_cover

I’m not just a girl, another bimbo with diamonds and pearls.
Hear me when I say, I’m gonna break through and show you my way.
I’ll show you where I stand, your gonna see me for all that I am.
Its time you see, my destiny.

You know I’m ready to fight, ready to fight my way to the top.
You know I’m ready to fight, not gonna give up, not gonna stop.
You know I’m ready to fight my way to the top.

Hey you, out there, you’ve got a problem that you’ll want to share.
Destiny, I’ll mess with you, you’ve got me loose.

You know I’m ready to fight, ready to fight my way to the top.
You know I’m ready to fight, not gonna give up, not gonna stop.
You know I’m ready to fight my way to the top.

I wake up, give me enough, no I’m not gonna stop till I get what I want.
I wake up, give me enough, no time to waste.

Oooh…

Cause know I’m ready to fight, ready to fight my way to the top.
You know I’m ready to fight, not gonna give, up not gonna stop.
You know I’m ready to fight, ready to fight my way to the top.
You know I’m ready to fight, not gonna give up, not gonna stop.
You know I’m ready to fight, I’m ready to fight, I’m ready to fight my way to the top.

———————————————————-

Kate Alexa - Cesta na vrchol

Nejsem jenom holka, další ženská s diamanty a perlami.

Poslouchej mě, když říkám, že se chystám prorazit a ukázat ti svou cestu.

Ukážu ti, kde stojím, uvidíš mě pro všechno, co jsem.

Je to čas, kdy ti ukážu, můj osude.

Ty víš, že jsem připravená bojovat, připravená bojovat o svou cestu na vrchol.

Víš, že jsem připravená bojovat, nechystám se vzdát, nechystám se zastavit.

Víš, že jsem připravená bojovat o svou cestu na vrchol.

Hej ty tam, máš problém, se kterým by ses chtěl podělit.

Osude, pohrabu se v tobě, díky tobě jsem ztracená.

Ty víš, že jsem připravená bojovat, připravená bojovat o svou cestu na vrchol.

Víš, že jsem připravená bojovat, nechystám se vzdát, nechystám se zastavit.

Víš, že jsem připravená bojovat o svou cestu na vrchol.

Vstávám, dej mi dostatek, ne, nechystám se zastavit, dokud nedostanu, co chci.

Vstávám, dej mi dostatek, není času nazbyt.

Oooh…

Protože vím, že jsem připravená bojovat, připravená bojovat o svou cestu na vrchol.

Ty víš, že jsem připravená bojovat, nechystám se vzdát, nechystám se zastavit.

Víš, že jsem připravená bojovat, připravená bojovat o svou cestu na vrchol.

Víš, že jsem připravená bojovat, nechystám se vzdát, nechystám se zastavit.

Víš, že jsem připravená bojovat, připravená bojovat, připravená bojovat o svou cestu na vrchol.


(přeložila jsem já s pomocí mé velmi dobré přítelkyně Fakt super)

 

Kate Alexa - Another now

Kate Alexa - Another now

h2o_cover

Was only just the other day,
When all this felt so real,
Like nothing could go wrong,
Was like a never ending dream,
Nothing ever changed,
For so long.

But now you’ve gone away,
And I’ve tried turning the page,
And its just not the same,

But I’m breathing in,
And I’m breathing out,
I’m wide awake,
But I can’t hear a sound.

Though I’m breathing in,
I can’t think about,

Another you, another me, another now.

Where do I go from here,
I’ve never felt so strange,
I’ve never felt so torn,
Cause ever since you came my way,
I learned to live by you,
And now I’m on my own.

I know I need some time,
To leave all this behind,
Cause I’m still hanging on.

But I’m breathing in,
And I’m breathing out,
I’m wide awake,
But I cant hear a sound.

Though I’m breathing in,
I cant think about,
Another you, another me, another now.

Sitting here, all alone,
Don’t wanna move, nowhere to go,
Nothing’s real, just wanna hide,

Cause your not here

But I’m breathing in,
And I’m breathing out,
I’m wide awake,
But I cant hear a sound.

I’m breathing in,
And I’m breathing out,
I’m wide awake,
But I cant hear a sound,
Though I’m breathing in,
I cant think about.

Another you, Another me, Another now
Another you, Another me, Another now

————————————————————

Kate Alexa - Ještě jednou teď

Bylo to právě jen tehdy,

Když se každý cítil tak skutečně,

Skoro nic se nemohlo pokazit,

Bylo to jako nikdy nekončící sen,

Vůbec nic se nezměnilo,

Po tak dlouhou dobu.

Ale teď jsi odešel,

A já zkoušela otočit stránku,

Ale to prostě není to samé.

Ale dýchám,

A vydechuji,

Jsem vzhůru,

Ale neslyším hudbu.

Ačkoliv dýchám,

Nemohu myslet,

Jiný jsi ty, jiná jsem já, ještě jednou teď.

Kam odsud půjdu,

Nikdy jsem se necítila tak zvláštně,

Nikdy jsem se necítila tak rozdrásaná,

Protože od té doby, co jsi přešel  mou cestu,

Učila jsem se žít podle tebe,

A teď jsem sama.

Vím, že potřebuji nějaký čas,

Abych nechala všechno za sebou,

Protože stále čekám.

Ale dýchám,

A vydechuji,

Jsem vzhůru,

Ale neslyším hudbu.

Ačkoliv dýchám,

Nemohu myslet,

Jiný jsi ty, jiná jsem já, ještě jednou teď.

Sedím tady, úplně sama,

Nechci se hýbat, nikam jít,

Nic není skutečné, chci se jen schovat,

Protože tu nejsi.

Ale dýchám,

A vydechuji,

Jsem vzhůru,

Ale neslyším hudbu.

Dýchám,

A vydechuji,

Jsem vzhůru,

Ale neslyším hudbu,

Ačkoliv dýchám,

Nemohu myslet.

Jiný jsi ty, jiná jsem já, ještě jednou teď.

Jiný jsi ty, jiná jsem já, ještě jednou teď.

(přeložila jsem já s pomocí mé velmi dobré přítelkyně Fakt super)

 

Hilary Duff – Fly

Hilary Duff - Fly

most-wanted

In a moment, everything can change,
Feel the wind on your shoulder,
For a minute, all the world can wait,
Let go of your yesterday.

Can you hear it calling?
Can you feel it in your soul?
Can you trust this longing?
And take control,

Fly
Open up the part of you that wants to hide away
You can shine,
Forget about the reasons why you can’t in life,
And start to try, cause it’s your time,
Time to fly.

All your worries, leave them somewhere else,
Find a dream you can follow,
Reach for something, when there’s nothing left,
And the world’s feeling hollow.

Can you hear it calling?
Can you feel it in your soul?
Can you trust this longing?
And take control,

Fly
Open up the part of you that wants to hide away
You can shine,
Forget about the reasons why you can’t in life,
And start to try, cause it’s your time,
Time to fly.

And when you’re down and feel alone,
Just want to run away,
Trust yourself and don’t give up,
You know you better than anyone else,

In a moment, everything can change,
Feel the wind on your shoulder,
For a minute, all the world can wait,
Let go of yesterday,

Fly
Open up the part of you that wants to hide away
You can shine,
Forget about the reasons why you can’t in life,
And start to try,
Fly
Forget about the reasons why you can’t in life,
And start to try, cause it’s your time,
Time to fly.
In a moment, everything can change.

—————————————————————

Hilary Duff - Leť

Za chvíli se může všechno změnit,

Pociť na svých ramenou vítr,

Na chvíli může počkat celý svět,

Opusť své „včera”.

Slyšíš to volání?

Cítíš to ve své duši?

Věříš té touze?

Tak převezmi kontrolu.

Leť

Odhal tu část sebe, která se chce schovat

Můžeš zářit,

Zapomeň na důvody, proč nemůžeš žít,

A začni se snažit, protože je tvůj čas,

Čas letět.

Všechny své starosti zanech někde jinde,

Najdi sen, který můžeš následovat,

Dosáhni něčeho, když nic nezbývá,

A svět se zdá prázdný.

Slyšíš to volání?

Cítíš to ve své duši?

Věříš té touze?

Tak převezmi kontrolu.

Leť

Odhal tu část sebe, která se chce schovat

Můžeš zářit,

Zapomeň na důvody, proč nemůžeš žít,

A začni se snažit, protože je tvůj čas,

Čas letět.

A když jsi dole a cítíš se sám,

Chceš jen utéct pryč,

Věř v sebe a nevzdávej se,

Víš, že jsi lepší, než někdo jiný.

Za chvíli se může všechno změnit,

Pociť na svých ramenou vítr,

Na chvíli může počkat celý svět,

Opusť své „včera”.

Leť

Odhal tu část sebe, která se chce schovat

Můžeš zářit,

Zapomeň na důvody, proč nemůžeš žít,

A začni se snažit,

Leť

Zapomeň na důvody, proč nemůžeš žít,

A začni se snažit, protože je tvůj čas,

Čas letět.

Za chvíli se může všechno změnit.

(přeložila jsem já s pomocí mé velmi dobré přítelkyně Fakt super)

 

Kate Alexa - Where We Belong (publikováno 7.3.2009)

Kate Alexa - Where We Belong

h2o_cover4

I wake up every mornin’
I just wanna hide,
I wanna get away and find my other side
Another place I just cant describe.
—-
I call the girls out,
They all feel the same
I know a place where we can hide away
I gotta get away
Before I go insane
—-
We’re running away from good vibrations,
We’re running away to sweet sensations,
We’re running away to where we belong, yeah
We’re searing our way through deep blue oceans,
We’re making our way with our magic motion
We’re gonna get where we all belong,
Where we all belong.
—-
So come on lets move away from the shore,
Lets drift away above the ocean floor,
Can’t get enough, want it more and more.
Don’t wanna think about when this has to end,
Don’t wanna think about how we all pretend,
I don’t care ‘cos I’m having fun with my friends, yeah
—-
We’re running away from good vibrations,
We’re running away to sweet sensations,
We’re running away to where we belong, yeah
We’re searing our way through deep blue oceans,
We’re making our way with our magic motion
We’re gonna be where we all belong,
Where we all belong.
—-
And every time we feel this way,
Our secret place will save our day,
We will always feel free
—-
We’re running away from good vibrations,
We’re finding our way to sweet sensations,
We’re running away to were we belong, yeah
We’re searing our way through deep blue oceans,
We’re making our way with our magic motion
We’re gonna be where we all belong,
Where we all belong.
—-
We’re running away from good vibrations,
We’re finding our way to sweet sensations,
We’re running away to were we belong, yeah
We’re searing our way through deep blue oceans,
We’re making our way with our magic motion
We’re gonna be where we all belong,
Where we all belong.

—————————————————–

Kate Alexa - Tam kam patříme

Každé ráno se probudím

Chci se schovat

Chci jít pryč a najít svou druhou stránku

Další místo, které nemohu popsat.

—-

Volám holky ven,

Všechny to cítí stejně

Znám místo, kde se můžeme schovat

Chci se dostat pryč

Dřív než zešílím

—-

Utíkáme pryč od dobrých vibrací,

Utíkáme k sladkým pocitům,

Utíkáme tam, kam patříme, jo

Značíme si cestu hlubokými modrými oceány,

Naši cestu vytváříme svým kouzelným pohybem,

Chceme se dostat tam, kam patříme,

Kam všechny patříme.

—-

Tak pojď, odpoutej se od břehu,

Vystoupej nad mořské dno,

Nepřestávej, chtěj to víc a víc.

Nechtěj přemýšlet o tom, kdy to skončí,

Nechtěj přemýšlet o tom, jak všechny předstíráme,

Je mi to fuk, protože se bavím s přáteli,

jo
—-

Utíkáme pryč od dobrých vibrací,

Utíkáme k sladkým pocitům,

Utíkáme tam, kam patříme, jo

Značíme si cestu hlubokými modrými oceány,

Naši cestu vytváříme svým kouzelným pohybem,

Chceme se dostat tam, kam patříme,

Kam všechny patříme.

—-

A pokaždé když se tak cítíme,

Naše tajné místo ochrání naše dny,

Budeme vždy bez obav.

—-

Utíkáme pryč od dobrých vibrací,

Utíkáme k sladkým pocitům,

Utíkáme tam, kam patříme, jo

Značíme si cestu hlubokými modrými oceány,

Naši cestu vytváříme svým kouzelným pohybem,

Chceme se dostat tam, kam patříme,

Kam všechny patříme.

—-

Utíkáme pryč od dobrých vibrací,

Utíkáme k sladkým pocitům,

Utíkáme tam, kam patříme, jo

Značíme si cestu hlubokými modrými oceány,

Naši cestu vytváříme svým kouzelným pohybem,

Chceme se dostat tam, kam patříme,

Kam všechny patříme.

(přeložila jsem já s pomocí mé velmi dobré přítelkyně Fakt super)

 

Soundtrack Of Kvaska (publikováno 7.3.2009)

-texty jsou ve stejném pořadí jako písničky na albu ;-)

kvaska

Kecy 1

-          Stop! Další!

Ø      Co? Dyť jsem ještě ani nezazpíval.

-          To je sice pravda, ale Vy neumíte chodit. Jste pro mě nepoužitelný. Sbohem…

Touha

Je to jak nic, to totiž neváží víc,
Je to něco jak dech, jak přání na křídlech,
Je to nemožnej cíl, kterej si vymyslil.
Je to jak sen, co ráno rozpustil den,
Nic není dost velkej cíl, aby ses nepokusil.
Volej k nebi přání a všechno bude k mání.

Touha je zázrak, kámo, zázrak.

Touha je zázrak kámo zázrak.

Je to jak žár, pořádně velikej dar,
Je to jak letící drak, naprosto přesnej prak.
Je to hukot moře, je to pramen v hoře.

Touha je žít, zůstat a neodejít,
Touha je padnout a vstát a rány nevnímat.
Je to tlukot srdce, je to poklad v ruce.
Je to jak třpyt, jako sluneční svit,
Úžasná měsíční zář, je to jak boží tvář,
Je to skrytá síla, je to zlatá žíla.

Touha je zázrak, takže přej si co chceš.
Probouzej sílu, s ní už neklopýtneš.
Touha jsou čáry, v hloubě duše je máš.
Touha je zázrak, kámo, zázrak, vždyť už to znáš.

Touha je král, kde mají všechno a hned.
Vlajky tam pálí, i ten pitomej svět.
Touha je brána, ke všemu o čem jsi snil.
Touha je cesta i cíl.

Touha je zázrak, kámo, zázrak.
Touha je zázrak, kámo, zázrak.
Touha je zázrak, kámo, zázrak.

Kecy 2

-          Něco novýho o Maxovi?

Ø      Maxovi zjistili nádor na mozku. To je konečná…

Na útěku

INSTRUMENTAL

Korepetice

-          Kopecký.Tak na vás konečne došlo.Váš velkej případ,uprchlí vězni.

Ø      Na tebe taky dojde, buřte.

-          Je to jak nic, to totiž neváží víc, je to něco jak dech, jak přání na křídlech, je to nemožnej cíl, kterej sis vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velkej cíl….

Ø      Franto, prosim tě tam je “c”, ty si zpíval “d”. Vem to ještě jednou.

-          Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velkej cíl…

Ø      Franto “c”, “c”, “c” tohle je “c”…

-          Já vim, co je “c”, já zpívám “c”.

Ø      No nezpíváš. Zpívá “c”?

→     No trošku si zpíval “s”.

Jdou

Jdou a je jim fajn,
A je jich dost.
Víc než kdy víc.

Jdou, no a co s tím?
Jdou pro radost.
No a dál nic.

Jdou und fühlen sich wohl, they feel so good.
Jdou und fühlen sich wohl, they feel so good.

Jdou a je jim líp,
Líp než bys řek.
Co o nich víš?
Jdou, no tak si čum,
No tak měj vztek,
Když závidíš.

Jdou und fühlen sich wohl, they feel so good.
Jdou und fühlen sich wohl, they feel so good. Jdou und…

Jdou, fakt už je jich moc,
Jak hrdě si jdou.
Na čele kříž…

Jdou, dav je nepochopil!
I ty máš strach.
A chceš pro ně smrt.

Jdou do plamenů, und fühlen sich wohl.
Jdou do plamenů, they feel so good.

Opravdové utrpení

-          Veselé jen veselé má býti malé potěšení,
kyselé je kyselé se rád koupat v utrpení.

Ø      Tohle je opravdu utrpení.

Romantický večer ve dvou

Za chvíli ve svitu svic, cinkne o sebe sklo,
Mi zas na tváři svý, úsměv vykouzlíš.
Musím ti něco říct, zatím to neprasklo,
Lidé jsou často zlí, jak sám dobře víš.

Ještě si nenarazil v životě na hnusnou lež,
No a teď tu jsem já, i když mi neuvěříš.
Nečekej slitování, dokud neodejdeš,
Jsem drahá kočka a tys měl být moje myš.

Já se rozplývám jak sen, jenž je krutým ránem odnesen.
Mám ráda drahý hry, tak už to víš.
Smutně zíráš na mou tvář, jak se proměňuje svatozář,
Až hlavou bolavou střízlivíš.

Řekni jak dlouho mě znáš, proč mě vkládáš do básní,
Řekni mi, za koho mě máš, ať se to rychle vyjasní.
Já jsem ta nebezpečná, opravdu veliká mrcha,
Lámu na potkání srdce, konto a vaz.
Na místo romantiky, přichází studená sprcha,
Radši utíkej k mámě, na mě máš ještě čas.

Já se ti rozplývám jak sen, jenž je krutým ránem odnesen.
Mám ráda drahý hry, tak už to víš.
Smutně zíráš na mou tvář, jak se proměnila svatozář
A s hlavou bolavou, odcházíš.

Vzpomínka na vězení

Max: Miky?
Miky:       No…
Max: Co je to vlastně za holku, na kterou pořád koukáš?
Miky:       To je Karin…..ta mi pomáhá to tady vydržet…
Max:       Tomu nerozumim…..jak ti pomáhá?
Miky:       To je touha Maxi….prostě vim, že se jednou setkáme a budeme spolu…
Max: A kdy to bude?
Miky:       Až se rozhodnu, že půjdu za ní.

Noční foyer

INSTRUMENTAL

Kecy 3

-          Ty si herec,ty by si měl na, na, nabídnout třicet variant jak tu větu uchopit.

Ø      Ty si tady šéf.

-          No tak ještě jednou.

Ø      Madam doufám že se nebudete bránit moci zákona.

Anticop

Správný není
Podezření,
Že se tu ukrejvá hledanej chlap.
Zákon je svatý
Vězeňský šaty
Bych hlásila. Už byste na něj káp.

Přísahám, že říkám vám jen pravdu čistou.
Nelajznu si nějaký psí kusy zrovna před policistou.

Kéž by policie smázla
Takovýho grázla.
Andělé dosvědčí, že zlu jen zlořečím.
Čistá jak padlej sníh
Netuším co je hřích
Na zlatým podnose,
Za malej obnosek
Dám, vám všechny tipy, který mám,
Sám víte, že nikdy přece vraha neschovám.

Toužíme v míru žít a ne se přiblížit Sicílii.
Víte to sám, že vám nic nenalhávám.

Nechcem tu pláč!
Občané bdí a vždy upozorní úřad na mafii

Kecy 4

-          Co je co se děje? No to snad neni pravda, Mirku !!

Ø         Co se dneska posere, tak zejtra bude dobrý.

Touha II

Je to jak nic, to totiž neváží víc,
Je to něco jak dech, jak přání na křídlech,
Je to nemožnej cíl, kterej si vymyslil.
Je to jak sen, co ráno rozpustil den,
Nic není dost velkej cíl, aby ses nepokusil.
Volej k nebi přání a všechno bude k mání.

Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak kámo zázrak.

Je to jak žár, pořádně velikej dar,
Je to jak letící drak, naprosto přesnej prak.
Je to hukot moře, je to pramen v hoře.

Touha je žít, zůstat a neodejít,
Touha je padnout a vstát a rány nevnímat.
Je to tlukot srdce, je to poklad v ruce.
Je to jak třpyt, jako sluneční svit,
Úžasná měsíční zář, je to jak boží tvář,
Je to skrytá síla, je to zlatá žíla.

Touha je zázrak, takže přej si co chceš.
Probouzej sílu, s ní už neklopýtneš.
Touha jsou čáry, v hloubě duše je máš.
Touha je zázrak, kámo, zázrak, vždyť už to znáš.

Touha je král, kde mají všechno a hned.
Vlajky tam pálí, i ten pitomej svět.
Touha je brána, ke všemu o čem jsi snil.
Touha je cesta i cíl.

Touha je zázrak, kámo, zázrak.
Touha je zázrak, kámo, zázrak.
Touha je zázrak, kámo, zázrak.

Ve skrýši

INSTRUMENTAL

Anticop II

Správný není
Podezření,
Že se tu ukrejvá hledanej chlap.
Zákon je svatý
Vězeňský šaty
Bych hlásila. Už byste na něj káp.

Přísahám, že říkám vám jen pravdu čistou.
Nelajsnu si nejaký psí kusy před policistou.
Kéž by policie smázla
Takovýho grázla.
Andělé dosvědčí, že zlu jen zlořečím.
Čistá jak padlej sníh
Netuším co je hřích
Na zlatým podnose,
Za malej obnosek
Dám, vám všechny tipy, který mám,
Sám víte, že nikdy přece vraha neschovám.

Toužíme v míru žít a ne se přiblížit Sicílii.
Víte to sám, že vám nic nenalhávám.
Nechcem tu pláč!
Občané bdí a vždy upozorní úřad na mafii
Jděte se uvolnit, dejte si na pár dnů klid.
Dejte si vizoura, to vám pročistí hlavu.

Můra a motýl

Malý motýl žil
Vánku on se bál.
Že mu setře pyl,
Kdyby zafoukal.

[:Pak se potkal s můrou
A té se zalíbil.
A ježto byla tak silná,
Měla mu chránit pyl.:]

Můra s obličejem netopýra na motýla mlsně zírá.
Pak se přeměňuje z netopýra na mou duši ve vampýra,
Ach, je málo vzduchu v černé věži, venku vane vánek svěží.
Tlak se usazuje na hrudníku a z té lásky cítíš dýku.

Malý motýl žil,
Můry on se bál.
Jednou pozbyl pyl
A pak už nelétal.

[:A můra kolem krouží,
Na křídlech motýlův pyl.
Motýlek skončil v louži,
Div že se neutopil.:]

Soud

-          Tak to máte pěknej průser, Kopecký

On:                Čemu dnes bude sloužit dnešní den
Všichni:      No přece pravdě jen
On:                Ruka práva sáhne do světa zlých. Ať nikdo nic než pravdu nečeká
Všichni:      Viníte člověka
On:                To však je nebezpečný živočich

On:              Kolik sem zažil vražd a zločinů
Všichni:     Zažil jste nevinu
On:               Pomstu, žárlivost i obyčejnou zlost A ač mi říkaj soudce oprátka
Všichni:      To je jen pohádka, zde stojí ztělesněná spravedlnost
On:               Jsem neúplatný nebo prodejná svině, přesto rozhoduji, pane, o Vaší vině. Já vyřknu soud,     jsem slepá váha, nevinně svobodu a oprátku pro vraha

On:                Čemu dnes bude sloužit dnešní den
Všichni:      No přece pravdě jen
On:                Ruka práva sáhne do světa zlých. Jsem hrází zločinů a bezpráví
Všichni:      O tom se vypráví, vy jste pravá modla spravedlivý
On:                Špatně zaplacený služebník veřejnosti, právě rozhoduji o Vaší maličkosti. A každý z Vás má taky vyšší plat, jak já řeknu tak se musí stát, [:jak já řeknu, tak se musí stát:]
Všichni:      Jak on řekne, tak se musí stát…

Kecy 5

-          Teďka kdybychom porodili,tak bychom chcípli.Do teďka jsme tančili polku na vesnické zábavě, ale odteď budeme tančit tango, na národní úrovni.

Duet - Navždy

On:             Pusa mi od tebe do nebe stačí
Ona:           Dík za ten čas sejdem se zas za nebesy
On:             Po cestě klikatý ke konci kráčí
Ona:           Vše co chci říct, je, že nezmizí nic, ať si kde si
On:             Víš, jak je velká láska má, snad mi odpustíš
Ona:           Odpouštím ti, vždyť to víš

On2:           Dejte mu krk do oprátky, to si měl srovnati dříve
Všichni:      Čas nejde navrátit zpátky
On2:           Už na něj zubatá kýve. Odsouzený přistup blíž, ať převezme tě kat
Všichni:      Je čas se kát, čas litovat

On:             Než mávneš na pozdrav na rozloučenou. Dej mi tvou slibovanou odpověď
Ona:           Staň se mým mužem
On:             Ty staň se mou ženou // Má duše leť. Konec je tady a teď
Všichni:      Tady a teď
Ona:           Bůh ví, jak je velká láska má, snad zažehne strach, snad zežehne jas v temnotách

Snílci

Den za dnem, venku ujíždí vlak
A za mříží se otáčí svět..
Vítr si osedlat, tak jak to umí jen pták,
Vyletět oknem ven a už se nedívat zpět..

Jediný, co se tu cení, je tvý nehorázný snění ..
Snění snílků ve vězení ..
Čtyři stěny tvýho bytí,
Slunce zajde, když tě chytí
A v hlavě máš krupobití ..

Celej svět mění se v zavřenej krám,
Stažený rolety a místo lásky chlad..
Co se zítřkem, hlavolam
A další otazník, kdo tě má eště rád…

Jediný, co se tu cení,
Je tvý nehorázný snění..
Snění snílků ve vězení..
Čtyři stěny pro přežití,
Slunce zajde, když tě chytí
A v hlavě máš krupobití ..

Samota

INSTRUMENTAL

Nadávky

Buřte!
Svině!
Slizáku!
Prde!
Ty hvězdo!
Kreténe!
Ty hovno!
Co řekls?!
Kterej kretén tam nedal tu klec?
Dvě minuty pauza.

Padám hloub

(V pozadí: Běžte se vyčurat. Jo.)

Napsal jsem krví román pro ženy.
Jedná se o jediný list.
Ještě měj chvíli oči zavřený.
Už brzo přijdou ti ho číst.
Jenom jedna desetina nekonečný vteřiny dělí moje myšlenky od zatajený hlubiny, jeden malej Okamžik a doprčic ty spíš, chtěl jsem toho tolik říct [:a ty mě něslyšíš.:]

Já padám hloub, hvězda na cestu mi svítí. Doslova jako blesk se do temnoty řítím. Zatímco ty spíš, mi postavili kříž. Já padám hloub doslova jako blesk a ty mě neslyšíš, a ty mě neslyšíš……

Vedle můj kámoš, ten ještě netuší…
A já mu nestačím nic říct.
Huláká rozpis s klidem na duši.
Tak doufám neucítí nic..

Myšlenka má, zřejmě ta poslední.
Zamává křídly a proletí tmou.
Ještě se stavím, dřív než se rozední.
Zašeptat do snu, nashledanou.

Já padám hloub, hvězda na cestu mi svítí. Doslova jako blesk se do temnoty řítím. Zatímco ty spíš, mi postavili kříž. Já padám hloub doslova jako blesk a ty mě neslyšíš, a ty mě neslyšíš……

 

Kate Alexa - Tonight (publikováno 7.3.2009)

Kate Alexa - Tonight

h2o_cover3

I gonna see the sun rising up till the morning light
The time forget about reality and lose your sanity
Just for the night
—-
(Chorus)
Tonight were gonna have some fun
The parties just begun
Tonight tonight tonight tonight
Tonight were gonna drift away
Far away

Tonight, tonight, tonight, tonight
—-
You can take me to that special place
Then my heart will race outta clue
Tonight is just like one big fantasy
Come and stay for this energy
Between me and you
—-
(Chorus)
Tonight were gonna have some fun
The parties just begun
Tonight tonight tonight tonight
Tonight were gonna drift away
Far away

Tonight, tonight, tonight, tonight
—-
You, you, you, you, you, you, …
—-
Tonight were gonna have some fun
The parties just begun
Tonight tonight tonight tonight
Tonight were gonna drift away
Far away tonight tonight tonight tonight
Tonight were gonna have some fun
The parties just begun
Tonight tonight tonight tonight
Tonight were gonna drift away
Far away

Tonight, tonight, tonight, tonight

—————————————————–

Kate Alexa - Dnes v noci

Chci vidět zářit slunce i přes ranní světlo

Je čas zapomenout na realitu a pozbýt rozum

Jen pro tuto noc

—-

(Refrén)

Dnešní noc se budeme bavit

Právě začíná party

Dnes v noci, dnes v noci, dnes v noci, dnes v noci

Dnes v noci utečeme

Daleko

Dnes v noci, dnes v noci, dnes v noci, dnes v noci

—-

Můžeš mě vzít na to neobyčejné místo

Pak se mé srdce nechá vést po stopě

Dnešní večer je jako jedna velká představa

Přijď a zůstaň kvůli té energii

Mezi mnou a tebou

—-

(Refrén)

Dnešní noc se budeme bavit

Právě začíná party

Dnes v noci, dnes v noci, dnes v noci, dnes v noci

Dnes v noci utečeme

Daleko

Dnes v noci, dnes v noci, dnes v noci, dnes v noci

—-

Ty, ty, ty, ty, ty, ty, …

—-

Dnešní noc se budeme bavit

Právě začíná party

Dnes v noci, dnes v noci, dnes v noci, dnes v noci

Dnes v noci utečeme

Daleko

Dnes v noci, dnes v noci, dnes v noci, dnes v noci

Dnešní noc se budeme bavit

Právě začíná party

Dnes v noci, dnes v noci, dnes v noci, dnes v noci

Dnes v noci utečeme

Daleko

Dnes v noci, dnes v noci, dnes v noci, dnes v noci

(přeložila jsem já s pomocí mé velmi dobré přítelkyně Fakt super)

 

Hilary Duff - Who’s That Girl? (publikováno 6.3.2009)

Hilary Duff - Who’s That Girl?

hilary-duff-dignity-front

There were places we would go at midnight
There were secrets that nobody else would know
There’s a reason but I don’t know why
I don’t know why
I don’t know why
I thought they all belonged to me
—-
Who’s that girl?
Where’s she from?
No she can’t be the one
That you want
That has stolen my world
It’s not real, it’s not right
It’s my day, it’s my night
By the way
Who’s that girl living my life?
Oh no, living my life
—-
Seems like everything’s the same around me
Then I look again and everything has changed
I’m not dreaming so I don’t know why
I don’t know why
I don’t know why
She’s everywhere I wanna be

—-
Who’s that girl?
Where’s she from?
No she can’t be the one
That you want
That has stolen my world
It’s not real, it’s not right
It’s my day, it’s my night
By the way
Who’s that girl living my life?
—-
I’m the one who made you laugh
Who made you feel
And made you sad
I’m not sorry
For what we did
For who we were
I’m not sorry
I’m not her
—-
Who’s that girl?
Where’s she from?
No she can’t be the one
That you want
That has stolen my world
It’s not real, it’s not right
It’s my day, it’s my night
By the way
Who’s that girl living my life?
Oh no, living my life

———————————————–

Hilary Duff - Kdo je ta dívka?

Byla místa, kam jsme chodili o půlnoci

Byla tajemství, o kterých nikdo jiný nevěděl

Má to nějaký důvod, ale já nevím proč

Nevím proč

Nevím proč

Myslel jsem, že všechno patří mně

—-

Kdo je ta dívka?

Odkud je?

Ne, ona nemůže být ta,

Kterou chceš

Ukradlo to můj svět

Není to skutečné, není to správné

Je to můj den, je to má noc

Mimochodem

Kdo je ta dívka, která žije můj život?

Oh ne, žije můj život

—-

Vypadá to, jako že je vše kolem mne stejné,

Pak se podívám znovu a všechno se změnilo

Nesním, a tak nevím proč

Nevím proč

Nevím proč

Ona je všude, kde chci být

—-

Kdo je ta dívka?

Odkud je?

Ne, ona nemůže být ta,

Kterou chceš

Ukradlo to můj svět

Není to skutečné, není to správné

Je to můj den, je to má noc

Mimochodem

Kdo je ta dívka, která žije můj život?

—-

Já jsem ta, kdo tě rozesmál

Kdo tě přiměl cítit

a rozesmutnil tě

Neomlouvám se

Za to, co jsme udělali

Za to, co jsme byli

Neomlouvám se,

Nejsem ona

—-

Kdo je ta dívka?

Odkud je?

Ne, ona nemůže být ta,

Kterou chceš

Ukradlo to můj svět

Není to skutečné, není to správné

Je to můj den, je to má noc

Mimochodem

Kdo je ta dívka, která žije můj život?

Oh ne, žije můj život

(přeložila má velmi dobrá přítelkyně Velký úsměv)

————————-

pozn.: foto pod názvem patří k albu “Dignity”=> Song “Who’s That Girl” na něm nenajdete