Archive for Květen 22nd, 2009

Kate Alexa - In your eyes

Kate Alexa - In your eyes

brokenbeautiful

Here we are
With time standing still
Can we make it last

Now we’re on the edge
And that’s how it feels
Both of us are falling fest

It’s in your eyes
All the reasons why
I couldn’t walk away if I tried
These words can’t be disguised
For all this time
I’ve been waiting for the look
You giving me tonight
Now I’m blinded by the love
That’s in your eyes

What we have
Is to good to miss
It’s a connection
We can’t ignore

Now we come together
One moment lets forever
With just one kiss
Both of us are wanting more

It’s in your eyes
All the reasons why
I couldn’t walk away if I tried
These words can’t be disguised
For all this time
I’ve been waiting for the look
You giving me tonight
And now I’m blinded by the love
That’s in your eyes

Nobody knows (nobody knows)
Nobody knows
What’s gonna happen
Tomorrow
Lets make it last

It’s in your eyes

It’s in your eyes
All the reasons why
I couldn’t walk away if I tried
These words can’t be disguised
For all this time
I’ve been waiting for the look
You giving me tonight
And now I’m blinded by the love
That’s in your eyes

And now I’m blinded by the love
That’s in your eyes
In your eyes

——————————————————

Kate Alexa - Ve tvých očích

Jsme tady

S časem, co nám zbývá

Můžeme zajistit, aby to přetrvalo?

Teď jsme nedočkaví

A tak to cítíme

Oba pevně padáme

Je to ve tvých očích

Všechny důvody proč

Jsem nemohla odejít, i když jsem to zkusila

Ta slova nemohou být skryta

Ačkoliv tentokrát

Jsem na ten pohled čekala

Věnuješ mi ho dnes večer

Teď jsem oslepena láskou

Která je ve tvých očích

Co máme

Je příliš dobré, než abychom to ztratili

Je to spojení

Které nemůžeme ignorovat

Teď jdeme spolu

Jeden moment

S jediným polibkem

Oba očekáváme víc

Je to ve tvých očích

Všechny důvody proč

Jsem nemohla odejít, i když jsem to zkusila

Ta slova nemohou být skryta

Ačkoliv tentokrát

jsem na ten pohled čekala

Věnuješ mi ho dnes večer

A teď jsem oslepena láskou

Která je ve tvých očích

Nikdo neví (nikdo neví)

Nikdo neví

Co se stane

Zítra

Zařiďme, ať to přetrvá

Je to ve tvých očích

Je to ve tvých očích

Všechny důvody proč

Jsem nemohla odejít, i když jsem to zkusila

Ta slova nemohou být skryta

Ačkoliv tentokrát

jsem na ten pohled čekala

Věnuješ mi ho dnes večer

A teď jsem oslepena láskou

Která je ve tvých očích

A teď jsem oslepena láskou

Která je ve tvých očích

Ve tvých očích

(přeložila jsem já s pomocí mé velmi dobré přítelkyně Fakt super)

 

Kate Alexa - You’re Everything

Kate Alexa - You’re Everything

h2o_cover

Right from the day, I saw your face, and it all just felt so right.
And when I look back, I see the smile, you gave to me that night.
You are the gate right to my heart.
I wanna live like this forever and ever.

You’re everything good to me
You make me free
You’re everything I’ll ever need
You’re all I dream
You’re everything
You make me complete
And now I can fly above the ground
Cause you’re everything, you’re everything.

Oooh yeah…

Its finaly clear now that your here, I’ve lost all that I fear.
I’ll always embrace this fantasy place, this all just feels so real.
Under the sun, under the rain, just as long as I’m with you, with you…

You’re everything good to me
You make me free
You’re everything I’ll ever need
You’re all I dream
You’re everything
You make me complete
And now I can fly above the ground
Cause you’re everything, you’re everything..

Not a lonly day goes by
With you right here by my side
You give me the strength
I can do anything, anything
When you are here
My mind is weak

You’re everything good to me
You make me free
You’re everything I’ll ever need
You’re all I dream
You’re everything
You make me complete
And now I can fly above the ground
Cause you’re everything, you’re everything…

You’re everything

——————————————————————-

Kate Alexa - Jsi všechno

Právě od toho dne, kdy jsem viděla tvou tvář a všechno se zdálo být tak správné.

A když se ohlédnu zpět, vidím úsměv, který jsi mi dal té noci.

Jsi brána přímo do mého srdce.

Chci takhle žít navěky věků.

Jsi pro mě vším dobrým

Osvobozuješ mě

Jsi všechno, co kdy budu potřebovat

Jsi vše, o čem sním

Jsi všechno

Doplňuješ mě

A teď můžu létat nad zemí

Protože ty jsi všechno, jsi všechno.

Oooh ano…

Konečně když jsi tady, je jasné, že jsem ztratila všechno, čeho se bojím.

Vždy uvítám to snové místo, kde je vše tak skutečné.

Na slunci, v dešti, prostě dokud jsem s tebou, s tebou…

Jsi pro mě vším dobrým

Osvobozuješ mě

Jsi všechno, co kdy budu potřebovat

Jsi vše, o čem sním

Jsi všechno

Doplňuješ mě

A teď můžu létat nad zemí

Protože ty jsi všechno, jsi všechno.

Není osamělého dne

Právě tady s tebou po mém boku

Dodáváš mi sílu

Můžu dělat cokoliv

Když jsi tady

Má mysl je oslabená

Jsi pro mě vším dobrým

Osvobozuješ mě

Jsi všechno, co kdy budu potřebovat

Jsi vše, o čem sním

Jsi všechno

Doplňuješ mě

A teď můžu létat nad zemí

Protože ty jsi všechno, jsi všechno.

Ty jsi všechno

(přeložila jsem já s pomocí mé velmi dobré přítelkyně Fakt super)

 

Kate Alexa - Feel It Too

Kate Alexa - Feel It Too

h2o_cover

I don’t know why,
You like to make me cry,
You don’t know how I feel,
When she comes into sight,

She likes to talk to you,
She wants more from you,
Don’t pretend you don’t have a clue,
What she’s trying to do…..

I wanna run over you,
So you feel it too,
I wanna jump up and down,
I wanna scream and shout,
I’m not about to lose,
I’m gonna turn it around on you,
So you can feel it to.

A-aya-a-ay.

So you like to play,
Well I’m so in the game,
But you can’t lie to my face,

Don’t give me reasons why,
She’s still in your life,
I see,
You light up when she calls out your name….

I wanna run over you,
So you feel it too,
I wanna jump up and down,
I wanna scream and shout,
I’m not about to lose,
I’m gonna turn it around on you,
So you can feel it to….

So you can feel it to….

Woah…..

(I know I)

I wanna run over you,
So you feel it too,
I wanna jump up and down,
I wanna scream and shout,
I’m not about to lose,
I’m gonna turn it around on you,
So you can feel it to.

A-aya-a-ay.
A-aya-a-ay.

I’m gonna turn it around on you,
So you can feel it to.

———————————————

Kate Alexa - Pociť to také

Nevím proč

Máš tak rád, když mě rozpláčeš,

Nevíš, jak se cítím,

Když se objeví v dohledu.

Ráda s tebou mluví,

Chce od tebe víc,

Nepředstírej, že nemáš ponětí,

O co se pokouší…

Chci se přes tebe přenést,

Abys to taky pocítil,

Chci skákat nahoru a dolů,

Chci křičet a řvát,

Nemám co ztratit,

Obrátím to proti tobě,

Abys to taky pocítil.

A-aya-a-ay.

Takže si chceš hrát,

Nuže - jsem ve hře,

Ale nelži mi do očí.

Neudávej mi důvody, proč

Je stále ve tvém životě,

Vidím,

Že se rozzáříš, když zavolá tvoje jméno…

Chci se přes tebe přenést,

Abys to taky pocítil,

Chci skákat nahoru a dolů,

Chci křičet a řvát,

Nemám co ztratit,

Obrátím to proti tobě,

Abys to taky pocítil…

Aby to taky pocítil…

Woah…

(Vím, já)

Chci se přes tebe přenést,

Abys to taky pocítil,

Chci skákat nahoru a dolů,

Chci křičet a řvát,

Nemám co ztratit,

Obrátím to proti tobě,

Abys to taky pocítil.

A-aya-a-ay

A-aya-a-ay

Obrátím to proti tobě,

Abys to taky pocítil.

(přeložila jsem já s pomocí mé velmi dobré přítelkyně Fakt super)