Archive for Květen, 2009

Kate Alexa - In your eyes

Kate Alexa - In your eyes

brokenbeautiful

Here we are
With time standing still
Can we make it last

Now we’re on the edge
And that’s how it feels
Both of us are falling fest

It’s in your eyes
All the reasons why
I couldn’t walk away if I tried
These words can’t be disguised
For all this time
I’ve been waiting for the look
You giving me tonight
Now I’m blinded by the love
That’s in your eyes

What we have
Is to good to miss
It’s a connection
We can’t ignore

Now we come together
One moment lets forever
With just one kiss
Both of us are wanting more

It’s in your eyes
All the reasons why
I couldn’t walk away if I tried
These words can’t be disguised
For all this time
I’ve been waiting for the look
You giving me tonight
And now I’m blinded by the love
That’s in your eyes

Nobody knows (nobody knows)
Nobody knows
What’s gonna happen
Tomorrow
Lets make it last

It’s in your eyes

It’s in your eyes
All the reasons why
I couldn’t walk away if I tried
These words can’t be disguised
For all this time
I’ve been waiting for the look
You giving me tonight
And now I’m blinded by the love
That’s in your eyes

And now I’m blinded by the love
That’s in your eyes
In your eyes

——————————————————

Kate Alexa - Ve tvých očích

Jsme tady

S časem, co nám zbývá

Můžeme zajistit, aby to přetrvalo?

Teď jsme nedočkaví

A tak to cítíme

Oba pevně padáme

Je to ve tvých očích

Všechny důvody proč

Jsem nemohla odejít, i když jsem to zkusila

Ta slova nemohou být skryta

Ačkoliv tentokrát

Jsem na ten pohled čekala

Věnuješ mi ho dnes večer

Teď jsem oslepena láskou

Která je ve tvých očích

Co máme

Je příliš dobré, než abychom to ztratili

Je to spojení

Které nemůžeme ignorovat

Teď jdeme spolu

Jeden moment

S jediným polibkem

Oba očekáváme víc

Je to ve tvých očích

Všechny důvody proč

Jsem nemohla odejít, i když jsem to zkusila

Ta slova nemohou být skryta

Ačkoliv tentokrát

jsem na ten pohled čekala

Věnuješ mi ho dnes večer

A teď jsem oslepena láskou

Která je ve tvých očích

Nikdo neví (nikdo neví)

Nikdo neví

Co se stane

Zítra

Zařiďme, ať to přetrvá

Je to ve tvých očích

Je to ve tvých očích

Všechny důvody proč

Jsem nemohla odejít, i když jsem to zkusila

Ta slova nemohou být skryta

Ačkoliv tentokrát

jsem na ten pohled čekala

Věnuješ mi ho dnes večer

A teď jsem oslepena láskou

Která je ve tvých očích

A teď jsem oslepena láskou

Která je ve tvých očích

Ve tvých očích

(přeložila jsem já s pomocí mé velmi dobré přítelkyně Fakt super)

 

Kate Alexa - You’re Everything

Kate Alexa - You’re Everything

h2o_cover

Right from the day, I saw your face, and it all just felt so right.
And when I look back, I see the smile, you gave to me that night.
You are the gate right to my heart.
I wanna live like this forever and ever.

You’re everything good to me
You make me free
You’re everything I’ll ever need
You’re all I dream
You’re everything
You make me complete
And now I can fly above the ground
Cause you’re everything, you’re everything.

Oooh yeah…

Its finaly clear now that your here, I’ve lost all that I fear.
I’ll always embrace this fantasy place, this all just feels so real.
Under the sun, under the rain, just as long as I’m with you, with you…

You’re everything good to me
You make me free
You’re everything I’ll ever need
You’re all I dream
You’re everything
You make me complete
And now I can fly above the ground
Cause you’re everything, you’re everything..

Not a lonly day goes by
With you right here by my side
You give me the strength
I can do anything, anything
When you are here
My mind is weak

You’re everything good to me
You make me free
You’re everything I’ll ever need
You’re all I dream
You’re everything
You make me complete
And now I can fly above the ground
Cause you’re everything, you’re everything…

You’re everything

——————————————————————-

Kate Alexa - Jsi všechno

Právě od toho dne, kdy jsem viděla tvou tvář a všechno se zdálo být tak správné.

A když se ohlédnu zpět, vidím úsměv, který jsi mi dal té noci.

Jsi brána přímo do mého srdce.

Chci takhle žít navěky věků.

Jsi pro mě vším dobrým

Osvobozuješ mě

Jsi všechno, co kdy budu potřebovat

Jsi vše, o čem sním

Jsi všechno

Doplňuješ mě

A teď můžu létat nad zemí

Protože ty jsi všechno, jsi všechno.

Oooh ano…

Konečně když jsi tady, je jasné, že jsem ztratila všechno, čeho se bojím.

Vždy uvítám to snové místo, kde je vše tak skutečné.

Na slunci, v dešti, prostě dokud jsem s tebou, s tebou…

Jsi pro mě vším dobrým

Osvobozuješ mě

Jsi všechno, co kdy budu potřebovat

Jsi vše, o čem sním

Jsi všechno

Doplňuješ mě

A teď můžu létat nad zemí

Protože ty jsi všechno, jsi všechno.

Není osamělého dne

Právě tady s tebou po mém boku

Dodáváš mi sílu

Můžu dělat cokoliv

Když jsi tady

Má mysl je oslabená

Jsi pro mě vším dobrým

Osvobozuješ mě

Jsi všechno, co kdy budu potřebovat

Jsi vše, o čem sním

Jsi všechno

Doplňuješ mě

A teď můžu létat nad zemí

Protože ty jsi všechno, jsi všechno.

Ty jsi všechno

(přeložila jsem já s pomocí mé velmi dobré přítelkyně Fakt super)

 

Kate Alexa - Feel It Too

Kate Alexa - Feel It Too

h2o_cover

I don’t know why,
You like to make me cry,
You don’t know how I feel,
When she comes into sight,

She likes to talk to you,
She wants more from you,
Don’t pretend you don’t have a clue,
What she’s trying to do…..

I wanna run over you,
So you feel it too,
I wanna jump up and down,
I wanna scream and shout,
I’m not about to lose,
I’m gonna turn it around on you,
So you can feel it to.

A-aya-a-ay.

So you like to play,
Well I’m so in the game,
But you can’t lie to my face,

Don’t give me reasons why,
She’s still in your life,
I see,
You light up when she calls out your name….

I wanna run over you,
So you feel it too,
I wanna jump up and down,
I wanna scream and shout,
I’m not about to lose,
I’m gonna turn it around on you,
So you can feel it to….

So you can feel it to….

Woah…..

(I know I)

I wanna run over you,
So you feel it too,
I wanna jump up and down,
I wanna scream and shout,
I’m not about to lose,
I’m gonna turn it around on you,
So you can feel it to.

A-aya-a-ay.
A-aya-a-ay.

I’m gonna turn it around on you,
So you can feel it to.

———————————————

Kate Alexa - Pociť to také

Nevím proč

Máš tak rád, když mě rozpláčeš,

Nevíš, jak se cítím,

Když se objeví v dohledu.

Ráda s tebou mluví,

Chce od tebe víc,

Nepředstírej, že nemáš ponětí,

O co se pokouší…

Chci se přes tebe přenést,

Abys to taky pocítil,

Chci skákat nahoru a dolů,

Chci křičet a řvát,

Nemám co ztratit,

Obrátím to proti tobě,

Abys to taky pocítil.

A-aya-a-ay.

Takže si chceš hrát,

Nuže - jsem ve hře,

Ale nelži mi do očí.

Neudávej mi důvody, proč

Je stále ve tvém životě,

Vidím,

Že se rozzáříš, když zavolá tvoje jméno…

Chci se přes tebe přenést,

Abys to taky pocítil,

Chci skákat nahoru a dolů,

Chci křičet a řvát,

Nemám co ztratit,

Obrátím to proti tobě,

Abys to taky pocítil…

Aby to taky pocítil…

Woah…

(Vím, já)

Chci se přes tebe přenést,

Abys to taky pocítil,

Chci skákat nahoru a dolů,

Chci křičet a řvát,

Nemám co ztratit,

Obrátím to proti tobě,

Abys to taky pocítil.

A-aya-a-ay

A-aya-a-ay

Obrátím to proti tobě,

Abys to taky pocítil.

(přeložila jsem já s pomocí mé velmi dobré přítelkyně Fakt super)

 

Kate Alexa - Way to the top

Kate Alexa - Way to the top

h2o_cover

I’m not just a girl, another bimbo with diamonds and pearls.
Hear me when I say, I’m gonna break through and show you my way.
I’ll show you where I stand, your gonna see me for all that I am.
Its time you see, my destiny.

You know I’m ready to fight, ready to fight my way to the top.
You know I’m ready to fight, not gonna give up, not gonna stop.
You know I’m ready to fight my way to the top.

Hey you, out there, you’ve got a problem that you’ll want to share.
Destiny, I’ll mess with you, you’ve got me loose.

You know I’m ready to fight, ready to fight my way to the top.
You know I’m ready to fight, not gonna give up, not gonna stop.
You know I’m ready to fight my way to the top.

I wake up, give me enough, no I’m not gonna stop till I get what I want.
I wake up, give me enough, no time to waste.

Oooh…

Cause know I’m ready to fight, ready to fight my way to the top.
You know I’m ready to fight, not gonna give, up not gonna stop.
You know I’m ready to fight, ready to fight my way to the top.
You know I’m ready to fight, not gonna give up, not gonna stop.
You know I’m ready to fight, I’m ready to fight, I’m ready to fight my way to the top.

———————————————————-

Kate Alexa - Cesta na vrchol

Nejsem jenom holka, další ženská s diamanty a perlami.

Poslouchej mě, když říkám, že se chystám prorazit a ukázat ti svou cestu.

Ukážu ti, kde stojím, uvidíš mě pro všechno, co jsem.

Je to čas, kdy ti ukážu, můj osude.

Ty víš, že jsem připravená bojovat, připravená bojovat o svou cestu na vrchol.

Víš, že jsem připravená bojovat, nechystám se vzdát, nechystám se zastavit.

Víš, že jsem připravená bojovat o svou cestu na vrchol.

Hej ty tam, máš problém, se kterým by ses chtěl podělit.

Osude, pohrabu se v tobě, díky tobě jsem ztracená.

Ty víš, že jsem připravená bojovat, připravená bojovat o svou cestu na vrchol.

Víš, že jsem připravená bojovat, nechystám se vzdát, nechystám se zastavit.

Víš, že jsem připravená bojovat o svou cestu na vrchol.

Vstávám, dej mi dostatek, ne, nechystám se zastavit, dokud nedostanu, co chci.

Vstávám, dej mi dostatek, není času nazbyt.

Oooh…

Protože vím, že jsem připravená bojovat, připravená bojovat o svou cestu na vrchol.

Ty víš, že jsem připravená bojovat, nechystám se vzdát, nechystám se zastavit.

Víš, že jsem připravená bojovat, připravená bojovat o svou cestu na vrchol.

Víš, že jsem připravená bojovat, nechystám se vzdát, nechystám se zastavit.

Víš, že jsem připravená bojovat, připravená bojovat, připravená bojovat o svou cestu na vrchol.


(přeložila jsem já s pomocí mé velmi dobré přítelkyně Fakt super)

 

Kate Alexa - Another now

Kate Alexa - Another now

h2o_cover

Was only just the other day,
When all this felt so real,
Like nothing could go wrong,
Was like a never ending dream,
Nothing ever changed,
For so long.

But now you’ve gone away,
And I’ve tried turning the page,
And its just not the same,

But I’m breathing in,
And I’m breathing out,
I’m wide awake,
But I can’t hear a sound.

Though I’m breathing in,
I can’t think about,

Another you, another me, another now.

Where do I go from here,
I’ve never felt so strange,
I’ve never felt so torn,
Cause ever since you came my way,
I learned to live by you,
And now I’m on my own.

I know I need some time,
To leave all this behind,
Cause I’m still hanging on.

But I’m breathing in,
And I’m breathing out,
I’m wide awake,
But I cant hear a sound.

Though I’m breathing in,
I cant think about,
Another you, another me, another now.

Sitting here, all alone,
Don’t wanna move, nowhere to go,
Nothing’s real, just wanna hide,

Cause your not here

But I’m breathing in,
And I’m breathing out,
I’m wide awake,
But I cant hear a sound.

I’m breathing in,
And I’m breathing out,
I’m wide awake,
But I cant hear a sound,
Though I’m breathing in,
I cant think about.

Another you, Another me, Another now
Another you, Another me, Another now

————————————————————

Kate Alexa - Ještě jednou teď

Bylo to právě jen tehdy,

Když se každý cítil tak skutečně,

Skoro nic se nemohlo pokazit,

Bylo to jako nikdy nekončící sen,

Vůbec nic se nezměnilo,

Po tak dlouhou dobu.

Ale teď jsi odešel,

A já zkoušela otočit stránku,

Ale to prostě není to samé.

Ale dýchám,

A vydechuji,

Jsem vzhůru,

Ale neslyším hudbu.

Ačkoliv dýchám,

Nemohu myslet,

Jiný jsi ty, jiná jsem já, ještě jednou teď.

Kam odsud půjdu,

Nikdy jsem se necítila tak zvláštně,

Nikdy jsem se necítila tak rozdrásaná,

Protože od té doby, co jsi přešel  mou cestu,

Učila jsem se žít podle tebe,

A teď jsem sama.

Vím, že potřebuji nějaký čas,

Abych nechala všechno za sebou,

Protože stále čekám.

Ale dýchám,

A vydechuji,

Jsem vzhůru,

Ale neslyším hudbu.

Ačkoliv dýchám,

Nemohu myslet,

Jiný jsi ty, jiná jsem já, ještě jednou teď.

Sedím tady, úplně sama,

Nechci se hýbat, nikam jít,

Nic není skutečné, chci se jen schovat,

Protože tu nejsi.

Ale dýchám,

A vydechuji,

Jsem vzhůru,

Ale neslyším hudbu.

Dýchám,

A vydechuji,

Jsem vzhůru,

Ale neslyším hudbu,

Ačkoliv dýchám,

Nemohu myslet.

Jiný jsi ty, jiná jsem já, ještě jednou teď.

Jiný jsi ty, jiná jsem já, ještě jednou teď.

(přeložila jsem já s pomocí mé velmi dobré přítelkyně Fakt super)

 

Hilary Duff – Fly

Hilary Duff - Fly

most-wanted

In a moment, everything can change,
Feel the wind on your shoulder,
For a minute, all the world can wait,
Let go of your yesterday.

Can you hear it calling?
Can you feel it in your soul?
Can you trust this longing?
And take control,

Fly
Open up the part of you that wants to hide away
You can shine,
Forget about the reasons why you can’t in life,
And start to try, cause it’s your time,
Time to fly.

All your worries, leave them somewhere else,
Find a dream you can follow,
Reach for something, when there’s nothing left,
And the world’s feeling hollow.

Can you hear it calling?
Can you feel it in your soul?
Can you trust this longing?
And take control,

Fly
Open up the part of you that wants to hide away
You can shine,
Forget about the reasons why you can’t in life,
And start to try, cause it’s your time,
Time to fly.

And when you’re down and feel alone,
Just want to run away,
Trust yourself and don’t give up,
You know you better than anyone else,

In a moment, everything can change,
Feel the wind on your shoulder,
For a minute, all the world can wait,
Let go of yesterday,

Fly
Open up the part of you that wants to hide away
You can shine,
Forget about the reasons why you can’t in life,
And start to try,
Fly
Forget about the reasons why you can’t in life,
And start to try, cause it’s your time,
Time to fly.
In a moment, everything can change.

—————————————————————

Hilary Duff - Leť

Za chvíli se může všechno změnit,

Pociť na svých ramenou vítr,

Na chvíli může počkat celý svět,

Opusť své „včera”.

Slyšíš to volání?

Cítíš to ve své duši?

Věříš té touze?

Tak převezmi kontrolu.

Leť

Odhal tu část sebe, která se chce schovat

Můžeš zářit,

Zapomeň na důvody, proč nemůžeš žít,

A začni se snažit, protože je tvůj čas,

Čas letět.

Všechny své starosti zanech někde jinde,

Najdi sen, který můžeš následovat,

Dosáhni něčeho, když nic nezbývá,

A svět se zdá prázdný.

Slyšíš to volání?

Cítíš to ve své duši?

Věříš té touze?

Tak převezmi kontrolu.

Leť

Odhal tu část sebe, která se chce schovat

Můžeš zářit,

Zapomeň na důvody, proč nemůžeš žít,

A začni se snažit, protože je tvůj čas,

Čas letět.

A když jsi dole a cítíš se sám,

Chceš jen utéct pryč,

Věř v sebe a nevzdávej se,

Víš, že jsi lepší, než někdo jiný.

Za chvíli se může všechno změnit,

Pociť na svých ramenou vítr,

Na chvíli může počkat celý svět,

Opusť své „včera”.

Leť

Odhal tu část sebe, která se chce schovat

Můžeš zářit,

Zapomeň na důvody, proč nemůžeš žít,

A začni se snažit,

Leť

Zapomeň na důvody, proč nemůžeš žít,

A začni se snažit, protože je tvůj čas,

Čas letět.

Za chvíli se může všechno změnit.

(přeložila jsem já s pomocí mé velmi dobré přítelkyně Fakt super)

 

Řádky se čtou samy…

Je tomu dobře přes týden, co jsem dočetla knížku od Jamese Aldridgea - Spor o poníka. Slíbila jsem, že jakmile budu znalejší, povím vám, o čem tento ne příliš tlustý svazek vypráví.

Knížka je určena spíše dětským čtenářům, to přiznávám, ale přinesla mi odlehčení. Dílo se čte samo, svižně, zkrátka příjemná oddychovka od všedního stresu a od honění se za něčím. Ačkoliv je celý příběh psán jako vyprávění desetiletého chlapce, není to téměř znát. Hlavním hrdinou je stejně starý Scotty Pirie, syn skotských rodičů, kteří živoří daleko za městem na nehospodárné půdě. Aby mohl chodit do školy pravidelně, “dostane” poníka, s nímž de facto sroste. Jednoho dne však Taff, jak poníka pojmenuje, zmizí. Po pár dnech začne dcera bohatých rodičů, a také vlastníků rozsáhlé usedlosti, na které chovají divoké poníky, Josie Eyrová “trénovat” ponyho, na kterého volá Bo. Je jasné, kam celá záležitost směřuje, zvláště když uvážíte, jak se knížka jmenuje ;-) . Nebudu už dále pokračovat. Pokud vás zdánlivě jednoduchý příběh zaujal, rozhodně navštivte knihovnu :-) .

——–

Boris Starling - Vodka

b-starling

Od tohoto spisovatele jsem přečetla loni na podzim “Mesiáše“. Pokud máte silnější náturu a žaludek,vřele doporučuji. Je to úchvatné dílo, které se stalo bestsellerem a jedním z nejlepších thrillerů Fakt super .

Vodka” je považována také za bestseller a já se ani nedivím, poněvadž tímto titulem se honosí zatím všechny knížky, které Boris Starling vydal. Šestisetstránkové dílo (přesněji 603) uchvacuje jen svou obsáhlostí. Jeden si řekne: “Co tam všechno proboha může bejt?” Jen těžko nalézt odpověď, pokud nepřečtete slůvko po slůvku, řádek po řádce, odstavec po odstavci a stránku po stránce. Kvůli blížícímu se konci semestru jsem ve čtení pomalejší, proto se nenacházím ani na stránce č. 100. I přes tak malý počet přečtených listů potištěných černou barvou, jež je seskupená do latinky, jsem však pohlcená a nejraději bych se neodtrhla… Žel mi nic jiného nezbývá Pláč. No ale klid, nebo si ještě slzami pokapu klávesniciSmích.

Je na čase osvětlit obsah “Vodky” (a ten rozhodně není tekutý Vykřičník)…

Z přebalu knihy:

V Moskvě se změnilo úplně všechno – a zároveň se nezměnilo vůbec nic. Je mrazivý prosinec 1991 a po pádu komunismu vládne všeobecný chaos. Moskvané už uvykli nekonečným frontám a prázdným obchodům, ale nyní se musejí vyrovnat i s mocenským vakuem a brutální válkou gangů, které usilují o kontrolu nad městem. Když je za této situace nalezeno v řece Moskvě mrtvé dítě, nepřipoutá to žádnou větší pozornost. Vzápětí je nalezeno druhé. A třetí…


Naopak v centru pozornosti se ocitá moskevský lihovar Rudý říjen. Noví vládci Kremlu chystají demonstrativní privatizaci této vlajkové lodi ruské ekonomiky, a proto pozvou do Moskvy renomovanou americkou bankéřku Alici Lidellovou, která má na celý proces dohlédnout. Alice se s vervou pustí do práce, ale brzy zjistí, že ředitel továrny Lev se staví proti jejím plánům – a navíc je šéfem jednoho ze znesvářených moskevských gangů. Z nesnadného úkolu se stává úkol nesplnitelný…


Ani Lev nemá snadný život. Jeho úhlavní nepřítel mu přísahal pomstu – a nyní se zdá, že s tím zřejmě souvisí i vraždy dětí. Za těchto okolností je mu silně proti mysli, že se v samotném srdci jeho obchodního impéria pohybuje jakási naivní Američanka. Ale budou Lev a Alice nepřátelé, či spojenci? A až bouře pomine, kdo zůstane naživu?

—-

Nesmím opomenout, že slovo “vodka” se vám po pár stránkách vtiskne do paměti takovou silou, že budete mít chuť si jít jednu lahev okamžitě koupitZeleňák. Příjemné čtení…